AHIR

Ahir 


1. Ahir theme 1 mp3 song

2. Ahir theme 2 mp3 song

3. Birta kelong ne mp3 song

4. Chelang Sarti mp3 song

5. Nang keju tekang mp3 song

 B012IUC0MK

6. Nangsi Dover Ne Kai Along mp3 song

7. Ne ke nang phansi mp3 song

8. Ne sarti chichetik mp3 song

9. Vangtha nesengve mp3 song

 B071Z97ZV7